Vad är tillåtet enligt lagen?

Den första april 2009 började Ipred lagen att gälla i Sverige, det innebär att det är olagligt att ladda upp och ladda ner upphovsrättsskyddat material på internet. Ipred lagen möjligör för rättighetsinnehavaren, att kräva personuppgifter på den person som anses vara misstänkt för att ha brutit mot lagen. Det sker genom att internetleverantörerna lämnar ut uppgifter om vilken abonnent som kan kopplas till IP-adressen. Dock gäller lagen inte all fildelning, utan bara illegal fildelning. Det vill säga fildelning som bryter mot upphovsrätten.

Fildelning och illegal fildelning – vad är skillnaden?

Fildelning är ett sätt för att göra filer tillgängliga, för bland annat kopiering och användning mellan flera olika datorer via ett nätverk. De olika fildelningsnätverken sprider sig snabbt, eftersom det är ett verktyg som resulterar i att en stor mängd människor når ännu större mängder av information. Fildelningen blir vanligtvis olaglig så fort upphovsrättsskyddat material sprids utan upphovsmannens tillåtelse, man brukar kalla det för piratkopiering. Exempel på några lagliga fildelningstjänster är Itunes och Spotify, båda är tjänster som streamar och säljer musik. En del artister väljer själva att lagligt fildela sina verk.

Vad tillåter Ipred lagen egentligen?

Ipred lagen innebär inte att all fildelning är olaglig. Det olagliga sker när fildelning av upphovsrättsskyddat material sprids, utan att personen eller personerna bakom verket gett sin tillåtelse till den fria delningen. Dock kan man som upphovsman personligen bestämma sig för att tillåta delningen av verket, vilket i så fall sker genom en licensiering av materialet. Det finns flera olika sådana licenser, men ett exempel är GFDL. Vissa artister väljer att marknadsföra sig själva på detta sätt.

Privatpersoner i Sverige har en viss rätt till att kopiera material som är upphovsrättsskyddat för eget bruk. Det är även tillåtet att i viss mån kopiera till sin familj eller nära vänner, med andra ord innebär det att man får kopiera en köpt film för privat bruk inom den nära bekantskapskretsen, utan att man har upphovsmannens tillåtelse till kopieringen. Gäller inte för program till datorn eller kopiering av hela ljudböcker.

Det är enligt Ipred olagligt att spara verk som lagts ut av någon person på ett nätverk, utan att först ta reda på om det är tillåtet av upphovsmannen eller inte.

Summering av lagen

Sammanfattningsvis är det alltså tillåtet för allmänheten att titta och lyssna på verk som har laddats upp lagligt, som till exempel om en rättighetshavare släpper ett verk gratis. Går verket enbart att streama är det inte tillåtet att ladda ner det.

Man får ta del av olagligt streamat material, det är den som laddat upp det som gjort sig skyldig till brott, inte personerna som lyssnar eller kollar. Man bör dock vara försiktig med att länka till sådant material som inte tillåtits spridning av rättighetshavaren eftersom det kan räknas som medhjälp.

Det är olagligt att ladda ner film, serier och musik som olagligt laddats upp, eftersom man då gör sig skyldig till illegal nedladdning. Högst straff är dock illegal uppladdning, vilket beror på att man sprider upphovsrättsskyddat material.